galekus

บทความ

วิธีเลือกซื้อจอคอมพิวเตอร์

วิธีเลือกซื้อจอคอมพิวเตอร์

วิธีเลือกซื้อจอคอมพิวเตอร์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในฐานะ “จอมอนิเตอร์ PC” ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้พีซี

วิธีเลือกซื้อโน๊ตบุ๊ค

วิธีเลือกซื้อโน๊ตบุ๊ค

วิธีเลือกซื้อโน๊ตบุ๊ค เมื่อมีคนถามว่า “จะซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นไหนดี” เพราะทางผู้ซื้อมีหลายราคา สเปคต่างกัน