FAMILY TIME

Get Our Special Offers
Directly to Your Email

เรียนรู้สู่การเป็นคนรู้ใจลูกรัก

เทคนิคที่เราได้นำมาแนะนำในครั้งนี้ เป็นคำชี้แนะจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งจะช่วยตอบปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าทำไมลูกถึงทำแบบนั้น ทำไมถึงทำแบบนี้ ให้กระจ่างจนหายข้องใจ และจะทำให้คุณเข้าถึงความคิดของลูกรักได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

เทคนิคที่ว่านี้คือ การสื่อสารแบบสองทางค่ะ คือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ว่าลูกกำลังคิดอะไรอยู่ก็ให้ถามลูกตรงๆ อยากรู้ว่าลูกทำแบบนั้นเพราะอะไร ก็ให้ถามไปเลย ซึ่งลูกก็จะพูดออกมาให้ฟังว่าเหตุผลที่เค้าต้องทำแบบนั้นเพราะอะไร เป็นวิธีที่ง่ายมากๆ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจมองข้ามไป ถึงแม้ว่าจะสนิทชิดเชื้อกันเพียงใด แต่เรื่องของจิตใจนั้น บางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคาดเดาหรือรู้ล่วงหน้ากันได้ง่ายๆ และเพื่อให้เทคนิคนี้ได้ผลเต็มร้อย นอกจากการจะถามแล้ว ขอให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มความพิเศษเป็นขั้นแอดวานซ์ใส่เข้าไปอีกนิด นั่นคือต้องฟังลูกด้วยค่ะ เป็นการถามและฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งจะเป็นเทคนิคพิเศษที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ล่วงรู้ความในใจ ความคิด อันนำมาไปสู่พฤติกรรมที่แสดงออกมาของคุณลูก จนพัฒนาไปเป็นคนที่รู้ใจลูกมากที่สุดต่อไปค่ะ